Bào mật thông tin

достопримечательности городов Европы
скачать Joomla 3.0 шаблоны
Được viết ngày Thứ bảy, 22 Tháng 7 2017 06:47
Lượt xem: 1772

Bào mật thông tin khách hàng :

Wesite dautien.vn chỉ là trang trưng bày sản phẩm không có sao lưu thông tin khách hàng vào phần tạo user server 

Nên công ty không quản lý hay sao lưu bất cứ thông tin nào của khách hàng khi truy cập website ...

Battlefield 4
курорт минеральные воды