Đặt một câu hỏi

Sinh Tố Cam

12 chai/ thùng (1.3kg/ chai)
Chưa thiết đặt hình ảnh


Số ký tự đã nhập: