Đặt một câu hỏi

Sinh Tố Kiwi

12 chai/ thùng (1.3kg/ chai)
kiwi2


Số ký tự đã nhập: